De partners van het Kenniscentrum houden de kosten inzichtelijk. Gewerkt wordt met een modulair stappensysteem, waarbij per fase van het overdrachtsproces door de verkoper beslist kan worden welke volgende stap genomen wordt.

Modulair stappensysteem

  • Bepalen van de waarde van het bedrijf.
  • Optimaliseren van het bedrijfsresultaat en de balansverhoudingen door middel van een bedrijfsanalyse.
  • Optimaliseren van de fiscaal-juridische structuur.
  • Opstellen van het informatiememorandum.
  • Onderhandelen met de kopende partij.
  • Opstellen van de onderliggende (koop)overeenkomsten.