Onder voorwaarden kan een onderneming (grotendeels) belastingvrij worden overgedragen. Zowel de inkomstenbelasting, als de erfbelasting kennen hiervoor een fiscale faciliteit: de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Bedrijfsopvolgingsregeling

Onlangs is vanuit de Belastingdienst onderzoek verricht naar het effect van de BOR. De onderzoeksvraag daarbij was ‘Zijn er in bedrijfsopvolgingssituaties bij overlijden voldoende vrije middelen aanwezig om de erfbelasting te voldoen indien de BOR niet zou bestaan?’.

WOB verzoek

Naar aanleiding van een WOB verzoek zijn de resultaten van dit onderzoek openbaar gemaakt. De conclusie was, kort gezegd, dat in 75 procent van de onderzochte nalatenschappen er voldoende vrije middelen aanwezig waren om ook zonder BOR de erfbelasting te betalen. Met deze conclusie komt de vraag naar voren in hoeverre deze fiscale tegemoetkomingen in huidige vorm nog bestaansrecht heeft. En daarmee komt dit onderwerp weer terug op de Haagse agenda. Daarbij wordt gedacht over het versoberen of eventueel geheel afschaffen van de BOR.

Op Prinsjesdag zijn geen er wijzigingen voor 2021 aangekondigd. Toch is enige haast geboden… want het is zo weer Prinsjesdag.

Categorieën: Artikel