Kenniscentrum Bedrijfsoverdracht

Anticiperen op een mogelijke verhoging van de belastingafdracht bij bedrijfsopvolging

Onder voorwaarden kan een onderneming (grotendeels) belastingvrij worden overgedragen. Zowel de inkomstenbelasting, als de erfbelasting kennen hiervoor een fiscale faciliteit: de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Bedrijfsopvolgingsregeling Onlangs is vanuit de Belastingdienst onderzoek verricht naar het effect van de BOR. De onderzoeksvraag daarbij was ‘Zijn er in bedrijfsopvolgingssituaties bij overlijden voldoende vrije middelen Lees meer…

bedrijfsovername en personeel

Bedrijfsovername en personeel

Neemt u een bedrijf over dat personeel in dienst heeft, dan is er een aantal extra zaken waar u mee te maken krijgt; zaken waar u voorafgaand aan de bedrijfsovername zich in zou moeten verdiepen, zodat u niet voor onnodige verrassingen komt te staan. Nieuwe werkgever? Allereerst is het van Lees meer…

Fusies en Overnames

Fusies en overnames

Juridische vorm van de overname Het aantal fusies & overnames is sinds 2017 weer fors toegenomen. In de praktijk komt dat overigens vooral neer op overnames in plaats van fusies, waarbij de overnemer niet perse de grootse onderneming is, maar de grootste durfal. Er zijn immers best wat risico’s aan Lees meer…

Vrijstellingen voor vastgoedvennootschap

Vrijstellingen voor vastgoedvennootschap

Om van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomsten- en erfbelasting gebruik te kunnen maken moet er sprake zijn van een ‘actieve onderneming’. Vaak zal het volkomen duidelijk zijn of dat het geval is. Maar met name bij (grote) vastgoed portefeuilles is regelmatig discussie met de Belastingdienst. Is er sprake van een Lees meer…

vrijstellingen voor bedrijfsoverdracht

Vrijstellingen voor bedrijfsoverdracht

Belasting mag een bedrijfsoverdracht niet in de weg staan. Dat vindt niet enkel het Kenniscentrum Bedrijfsoverdracht, maar ook de wetgever. In de verschillende belastingwetten zijn daarom vrijstellingen voor bedrijfsoverdracht opgenomen. Arjan de Birk houdt regelmatig presentaties over dit onderwerp. Inkomsten- en erfbelasting De belangrijkste sheets (samenvatting) van de faciliteiten in Lees meer…