Om van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomsten- en erfbelasting gebruik te kunnen maken moet er sprake zijn van een ‘actieve onderneming’. Vaak zal het volkomen duidelijk zijn of dat het geval is. Maar met name bij (grote) vastgoed portefeuilles is regelmatig discussie met de Belastingdienst.

Is er sprake van een actieve onderneming?

In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur is de interne handleiding voor belastinginspecteurs vrijgegeven. De betreffende memo is als bijlage opgenomen. De conclusie van de Belastingdienst is dat er slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake is van ondernemingsvermogen. Om die reden wordt de vrijstelling niet toegepast.

Gelukkig is de handleiding ‘slechts’ een mening. Er zijn inmiddels verschillende uitspraken geweest waarin de rechter heeft beslist dat een vastgoed vennootschap wel degelijk in aanmerking komt voor de vrijstellingen. Laat u daarom goed informeren.

Categorieën: Artikel