Belasting mag een bedrijfsoverdracht niet in de weg staan. Dat vindt niet enkel het Kenniscentrum Bedrijfsoverdracht, maar ook de wetgever. In de verschillende belastingwetten zijn daarom vrijstellingen voor bedrijfsoverdracht opgenomen. Arjan de Birk houdt regelmatig presentaties over dit onderwerp.

Inkomsten- en erfbelasting

De belangrijkste sheets (samenvatting) van de faciliteiten in de inkomsten- en erfbelasting worden in de bijlage besproken.

Bijlage: KCBO – Presentatie faciliteit Bedrijfsopvolgingsregeling

Categorieën: Artikel